W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X

Wymogi prawne

Instrukcja obsługi (użytkowania, montażu, podręcznik użytkownika itd.) stanowi część produktu. Prawo wymaga, aby każdy produkt miał swoją własną instrukcję (jej forma i nazwa różnią się w zależności od potrzeb).

Bezpieczeństwo użytkownika jest kluczem do zrozumienia wymogów prawnych związanych z tworzeniem instrukcji.

Jednolite standardy prezentacji informacji oraz nazywania i stopniowania zagrożeń mają służyć temu, żeby – dzięki powtarzalności – użytkownicy rozumieli je zawsze prawidłowo i bez specjalnego wysiłku.

W naszych instrukcjach prezentacja informacji dotyczących bezpieczeństwa opiera się na standardach wypracowanych przez ANSI oraz zawartych w Normie Europejskiej 82079-1.

20 kwietnia 2016 weszły w życie nowe wersje dyrektyw Nowego Podejścia (dyrektywy CE).Zmiany dotyczą między innymi dyrektywy niskonapięciowej albo dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Poniżej zamieszczamy listy kontrolne – pomogą one zidentyfikować najważniejsze aspekty, które pojawiły się wskutek wprowadzenia nowych przepisów.

Uwaga: Wymogi stawiane produktom reguluje ustawa o bezpieczeństwie produktów, dyrektywy CE oraz wiele innych regulacji. Poniższe listy nie są kompletnym zestawieniem wymogów, a jedynie mają pomóc w zidentyfikowaniu typowych pułapek, które wynikają ze zmiany stanu prawnego.

Kim jesteś…?


Producentem

 • Sprawdź wymogi obowiązujących nowych dyrektyw CE.
 • Pamiętaj o przestrzeganiu podstawowych wymogów związanych ze znakowaniem produktu.
 • W procesie oceny zgodności uwzględnij wymaganą analizę i ewaluację ryzyka.
 • Dostosuj dostępne dokumenty, np. numerację i nazwy dyrektyw, na które się powołujesz w deklaracjach zgodności.
 • Pamiętaj o czynnikach ryzyka, które mogą wynikać z regulacji przejściowych. Najważniejszą datą jest dzień 20 kwietnia 2016.
Przykład: Przed tym dniem nabyłeś podzespół, który jako taki był objęty zapisami dyrektyw CE i w ten sposób został wprowadzony do obrotu. Nowy produkt gotowy, wprowadzany do obrotu po tej dacie, musi jednak spełniać wymogi nowych dyrektyw CE. Może dojść do sytuacji, w której nie będzie się jak odwołać do analizy i ewaluacji ryzyka poszczególnych podzespołów.

Importerem

 • Czy jest jednoznacznie ustalone, kto jest producentem (np. Twój dostawca, Ty sam, Twój klient, itp.?) i przejmuje obowiązki wynikające z zapisów ustawy o bezpieczeństwie produktów oraz dyrektyw Nowego Podejścia CE?
 • Poinformuj producenta o dyrektywach Nowego Podejścia CE. Powyższe jest szczególnie ważne, jeżeli producent ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Sprawdź, czy umieszczenie nazwy i adresu Twojej firmy będzie spełniało obowiązujące wymogi.
 • Sprawdź w oparciu o zawarte umowy, czy nie wszedłeś w obowiązki producenta jako jego „upoważniony przedstawiciel”, czy przypadkiem nie ponosisz odpowiedzialności za spełnienie wymogów wynikających z nowych dyrektyw CE i czy to nie Ty musisz dostosować dokumentację.
 • Przestrzegaj regulacji związanych z okresem przejściowym: jeżeli produkt został wprowadzony do obrotu przed 20 kwietnia 2016, to po tej dacie można go nadal sprzedawać („udostępniać”) zgodnie z zapisami starej dyrektywy. Produkty wprowadzone do obrotu po tej dacie muszą spełniać wymogi nowych dyrektyw.

Dystrybutorem + sprzedaję pod swoją marką („branding")

 • Pamiętaj, że przez umieszczenie własnej nazwy lub marki możesz stać się producentem w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie produktów.
 • Zwróć uwagę na czynniki ryzyka, które mogą wynikać z regulacji przejściowych, np.: produkt mógł zostać wprowadzony do obrotu przed 20 kwietnia 2016 w oparciu o umowę kupna-sprzedaży zawartą między Tobą a dostawcą. Wskutek umieszczenia własnej marki lub „przepakowania” stajesz się producentem i po 20 kwietnia 2016 musisz spełnić wymogi nowych dyrektyw. Mógłbyś w ten sposób zostać zobowiązany np. do przeprowadzenia analizy i ewaluacji ryzyka – bez dostępu do odpowiedniej dokumentacji swojego dostawcy.

Dystrybutorem + kolejne kroki produkcyjne

 • Pamiętaj, że przez realizację dalszych czynności produkcyjnych lub wpływ na poziom bezpieczeństwa produktu możesz się stać producentem w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie produktów.
 • Zwróć uwagę na czynniki ryzyka, które mogą wynikać z regulacji przejściowych, np.: produkt mógł zostać wprowadzony do obrotu przed 20 kwietnia 2016 (do tego czasu obowiązywała stara dyrektywa) w oparciu o umowę kupna-sprzedaży zawartą między Tobą a dostawcą. Dalsze działania produkcyjne lub wpływ na poziom bezpieczeństwa produktu spowodują, że staniesz się producentem i z dniem 20 kwietnia 2016 musisz spełnić wymogi nowych dyrektyw. Mógłbyś w ten sposób zostać zobowiązany np. do przeprowadzenia analizy i ewaluacji ryzyka – bez dostępu do odpowiedniej dokumentacji swojego dostawcy.

Dystrybutorem

 • Zapoznaj się z obowiązkami dystrybutora, które po raz pierwszy sformułowano w nowych dyrektywach.
 • Zorganizuj łatwą do skoordynowania koncepcję kontroli wyrywkowych zgodną z obowiązkami dystrybutora. Bliższe informacje na ten temat znajdziesz w głównym artykule Dyrektywy Nowego Podejścia CE 2016.
 • Sprawdź, czy rzeczywiście jesteś tylko „zwykłym dystrybutorem”. Ważne: czy możesz z całą pewnością stwierdzić, że nie będziesz traktowany jak producent poszczególnych produktów? Producentem możesz się stać wskutek wprowadzenia różnych zmian w produkcie: przez umieszczenie nazwy swojej firmy lub marki, realizację dalszych kroków produkcyjnych związanych z produktem lub przez zmianę poziomu bezpieczeństwa produktu.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoje instrukcje spełniają aktualnie obowiązujące wymogi – zgłoś się do nas, postaramy się pomóc!
Zobacz także: