Logo

Glosariusz DTP - Źródło: Wikipedia i opracowania własne

Wszystkie terminy | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ł

Wszystkie terminy

Termin Definicja
Pagina

• Liczba porządkowa wskazująca kolejny numer strony książki lub periodyku. Umieszcza się ją w widocznym miejscu na marginesie. Stron tytułowych ani wakatów nie paginuje się, choć wlicza się je do kolejności stronic.

• P. ślepa – tymczasowa liczba kolejna stronicy.

• P. zwykła – numer stronicy oznaczony za pomocą cyfr arabskich lub rzymskich.

• P. żywa – wiersz tekstu, umieszczony u góry lub u dołu kolumny; zawierający, oprócz numeru strony, nazwisko autora, tytuł dzieła, części lub rozdziału. Żywa pagina powinna mieścić się w jednym wierszu nie wypełniającym całej szerokości kolumny.